« Uutislistaukseen

A-Katsastus lahjoittaa sotiemme veteraaneille

A-Katsastus Oy on lahjoittanut joulukorttivarat Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlan kunniaksi Sotiemme veteraanit -keräykseen.
 
Toivotamme kaikille asiakkaillemme Hyvää ja Rauhaisaa Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta 2008.
 
Sotiemme veteraaneja on elossa 85 000, heistä 14 000 on sodissa vammautuneita. Keski-ikä heillä on lähes 85 vuotta. Keräyksen tavoitteena on hankkia varoja sotiemme veteraanien ja sotaleskien tukitoimiin, joilla autetaan heidän itsenäistä kotona selviytymistään.
 
Rahankeräyksellä kertyneet varat käytetään sotainvalidien, muiden sotiemme veteraanien, miesten ja naisten, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä sotaleskien elinolojen parantamiseen. Tähän kuuluvat kuntoutus, kuntoliikunta, asuinolojen parantaminen, erilaisten apuvälineiden hankinta, virkistystilaisuudet ja muu kotona selviytymistä tukeva toiminta.