« Uutislistaukseen

CITA: Parempaa ajoneuvoturvallisuutta Eurooppaan

Vanhat autot useammin määräaikaiskatsastukseen, elektronisten laitteiden tarkistaminen katsastuksessa ja moottoripyörien määräaikaiskatsastukset ovat välittömiä keinoja, joilla voitaisiin parantaa Euroopan tieturvallisuutta ja ympäristön suojelua CITA:n vastavalmistuneen tutkimuksen mukaan.
 
Kansainvälinen katsastusalan järjestö CITA julkaisi maaliskuun alussa yhdessä viiden tutkimuslaitoksen kanssa raportin ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnan tulevaisuuden suunnista Euroopassa.
 
AUTOFORE niminen kaksivuotinen tutkimus oli osin EU:n komission rahoittama ja myös alunperin lähtöisin EU:n piiristä. Käytettävissä olleen onnettomuustutkimustiedon ja taloudellisten analyysien perusteella AUTOFORE-raportti suosittelee lyhyellä aikavälillä;
 
A) Että vanhemmat henkilö- ja pakettiautot katsastettaisiin vuosittain (nykyinen EU direktiivi vaatii katsastusta ainoastaan joka toinen vuosi sen jälkeen, kun auto on neljä vuotta vanha, joskin jotkut jäsenmaat vaativat katsastuksia jo nykyään useammin).
 
B) Lisätään katsastuksessa tarkastettaviin kohteisiin kiinteästi asennetut turvallisuudelle merkittävät elektroniset järjestelmät, kuten lukkiutumattomat jarrut (ABS), elektroninen ajonvakaus (ESC) ja turvatyynyt.
 
C) Lisätään moottoripyörät ja mopot niihin ajoneuvoluokkiin, jotka pitää määräaikaiskatsastaa.
 
Lisäksi raportti suosittelee pidemmällä aikavälillä jatkotutkimusta määräaikaiskatsastuksen kehittämiseksi, muiden liikennekelpoisuuteen vaikuttavien sähköisten teknologioiden tutkimusta, muiden keinojen kehittämistä ajoneuvojen liikennekelpoisuuden turvaamiseksi sekä EU:n liikennekelpoisuusstandardien harmonisoinnin edistämistä.
 
Lisätietoja:
 
A-Katsastus Oy, toimitusjohtaja Juha Tukiainen, p. 075 323 2006
 
CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee) edistää tieliikenneturvallisuutta ja ympäristön suojelua kehittämällä kansainvälistä katsastustoimintaa. Se on myös kansainvälinen foorumi katsastuksen tiedon, kokemuksen ja asiantuntemuksen vaihdolle. Jäseniä CITA:lla on kaikissa maanosissa ja sen jäsenet katsastavat yli 200 miljoonaa autoa vuodessa.
 
Ajoneuvoliikenteen katsastusalan kansainvälinen organisaatio CITA määrittelee tehtävikseen tieliikenteen turvallisuuden parantamisen, ympäristön suojelun ja määräaikaistarkastuksia koskevien parhaiden käytäntöjen (best practices) kehittämisen. CITA ja sen edustama asiantuntemus onkin tunnustettu. Se osallistuu, tosin ilman äänioikeutta, EU:n komission katsastusalaa koskeviin kokouksiin. Sillä on myös mahdollisuus esittää direktiiveihin muutos- tai lisäysehdotuksia samoin kuin valmistella esille otettavia tekstiluonnoksia. Järjestöllä on lisäksi tarkkailijan status YK:n Euroopan talouskomission (ECE) ajoneuvosäädösten harmonisointia koskevassa maailman foorumissa (WP.29). A-Katsastus Oy osallistuu CITAn toimintaa aktiivisena jäsenenä ja on osaltaan vaikuttamassa kansainvälisiin käytäntöihin ja liikenneturvallisuuteen.
 
A-Katsastus Oy on Pohjois-Euroopan johtava ajoneuvojen katsastus-, kuntotarkastus-, vakuutus ja rekisteröintipalveluja tarjoava yritys. Tytäryhtiö Ajovarma Oy on erikoistunut kuljettajantutkintojen vastaanottoon, A-Test & Consulting Oy laatukonsultointiin, koulutukseen ja tutkimuksiin ja TestWorld Oy autojen ja renkaiden talvitestaukseen. Henkilöstöä on 1 600 ja konserni toimii Suomessa, Tanskassa, Puolassa, Latviassa ja Venäjällä.