« Uutislistaukseen

Lisää tehoa kansallisiin ilmastotalkoisiin

A-katsastus peräänkuuluttaa ajoneuvojen koko käytönaikaisen valvonnan kehittämistä
 
Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi maaliskuussa ilmastopolitiikan toteuttamisohjelman, jonka tavoitteena on vähentää kotimaanliikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Ohjelmassa esitetään mm. toimenpiteitä henkilöautokannan uudistamiseksi. A-Katsastus kuitenkin painottaa, että ilmastotalkoissa on syytä huomioida myös ajoneuvojen kuntoon liittyvät tekijät ja samalla kehittää ajoneuvojen koko käytönaikaista valvontaa.
 
Suomessa tieliikenne tuottaa lähes viidenneksen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Kun esimerkiksi henkilöautojen keskimääräinen elinkaari on tällä hetkellä 18 vuotta, on selvää, että hiilidioksidi- ja muiden haitallisten päästöjen määrä vaihtelee auton elinkaaren eri vaiheissa. A-Katsastuksen mukaan olisikin syytä kehittää myös ajoneuvojen käytönaikaista valvontaa siten, että polttoaineen kulutusta lisäävät tekijät huomioitaisiin entistä paremmin. Tavoitteena tulee olla päästöjen säilyminen uutta ajoneuvoa vastaavalla tasolla koko käyttöajan.
 
A-Katsastuksen teknisen johtajan Hannu Pellikan mukaan hiilidioksidipäästöt ovat suoraan verrannollisia polttoaineen kulutukseen, johon puolestaan vaikuttaa ajoneuvon kunto. Tästä syystä olisi erittäin tärkeää, että valvontaa kehitettäisiin vastaamaan paremmin asetettuja ilmastotavoitteita. Ajoneuvojen katsastusta voitaisiinkin muuttaa siten, että siinä arvioitaisiin nykyistä enemmän polttoaineen kulutukseen liittyviä eri tekijöitä.
 
Pellikka tarkentaa hiilidioksidipäästöjä lisääviä tekijöitä: ”Niitä ovat esim. virheelliset rengaspaineet, virheelliset pyörien asentokulmat, laahaavat jarrut, moottorin esilämmittimen kunto, moottorin ilmansuodattimen kunto ja moottorin pakokaasupuhdistusjärjestelmän kunto.” Lisäksi hänen mukaansa erityisesti dieselkäyttöisten ajoneuvojen katsastuksessa suoritettavaa mittausta olisi kehitettävä ja nykyisin katsastusvelvollisuuden ulkopuolella olevat ajoneuvot, esim. moottoripyörät, olisi saatettava pakollisen päästömittauksen piiriin. Haitallisia häkä- ja hiilivetypäästöjä voitaisiin puolestaan vähentää kiristämällä pakokaasumittauksen hyväksymisrajoja.
 
Lisätietoja:
 
Hannu Pellikka, tekninen johtaja, A-Katsastus Oy, puh. 045 632 2022
 
A-Katsastus -konserni on yksi Euroopan johtavista ajoneuvojen katsastus-, kuntotarkastus- ja rekisteröintipalveluja tarjoavista toimijoista. Konsernin palveluvalikoima kattaa myös kuljettajantutkintopalvelut, ajoneuvojen testaustoiminnan sekä autoalan laatupalvelut. Henkilöstöä on 2100 ja konserni toimii seitsemässä maassa. Suomen lisäksi toimintaa on Belgiassa, Tanskassa, Puolassa, Latviassa, Venäjällä ja Virossa. Katsastusasemia on noin 250, joista Suomessa yli 180. Suomessa henkilöstöä on noin 1400. Pääkonttori sijaitsee Vantaan Kaivokselassa.  www.a-katsastus.fi