« Uutislistaukseen

A-Katsastus pitää AKEn laki- ja asetusmuutosehdotusta ristiriitaisena

Ehdotettu lainmuutos romuttaisi toteutuessaan nykyisen katsastusjärjestelmän
 
A-Katsastus pitää erittäin hyvänä asiana, että toimialan sääntelyä kehitetään ja kustannuspaineita halutaan alentaa. Ehdotuksessa esiin otettu koulutusvaatimusten muutos tuo helpotuksen alaa pitkään vaivanneeseen työvoimapulaan. Ehdotukseen sisältyy kuitenkin liikenneturvallisuuden, ympäristön ja katsastuksen saatavuuden kannalta sellaisia muutoksia, jotka toteutuessaan romuttaisivat nykyisen katsastusjärjestelmän.
 
Suomen katsastustiheys on ilmasto-olosuhteiden vuoksi ollut keskimääräistä eurooppalaista tasoa tiheämpi. Ehdotettu harvennus merkitsisi tältä osin vakavaa uhkaa liikenneturvallisuudelle, sillä kokonaisonnettomuusriski lisääntyisi nykyisestä. Ensimmäinen katsastus tehdään Suomessa kolme vuotta vanhoille autoille. Jo näissä katsastuksissa noin joka kymmenennestä autosta löytyy vakavia vikoja. Merkki- ja mallikohtainen vaihtelu on vieläkin suurempaa. Eräistä malleista jopa joka kolmannesta löytyy katsastuksessa hylkäykseen johtava vakava vika. Pakokaasupäästöviat ovat yksi merkittävä uusienkin autojen hylkäysperuste ja muutos johtaisi liikenteen päästöjen lisääntymiseen. Katsastusvälin harvennus merkitsisi myös alan työpaikkojen vähenemistä.
 
Ehdotuksessa mainittu raskaan ja kevyen kaluston toimilupien erottaminen tietäisi toteutuessaan laajoja vaikutuksia erityisesti kuljetusalan yrittäjien asemaan ja toimintaedellytyksiin. Monelle yrittäjälle muutos merkitsisi tuntuvia lisäyksiä kustannuksiin ja samalla heikentäisi heidän kilpailukykyään. Raskaan kaluston katsastuspalveluiden saatavuus vähenisi dramaattisesti ja hinnat nousisivat merkittävästi. Muutos koskisi merkittävästi myös kymmeniä tuhansia matkailuautojen ja -perävaunujen sekä suurempien pakettiautojen omistajia, koska näitä ajoneuvoja ei voida kokonsa puolesta katsastaa kevyen kaluston tiloissa. Pitkällä aikavälillä muutos vaikuttaisi myös rekisteröinti- ja kuljettajantutkintopalveluiden saatavuuteen.
 
Kokonaisuutena ehdotettujen toimenpiteiden vaikutus kevyen kaluston katsastusten hintaan olisi nimellinen, mutta samalla aiheutettaisiin suurta vahinkoa raskaan kaluston autoilijoille.
 
Lisätietoja: Juha Tukiainen, toimitusjohtaja, A-Katsastus Oy, puh. 045 632 2006
 
A-Katsastus -konserni on yksi Euroopan johtavista ajoneuvojen katsastus-, kuntotarkastus- ja rekisteröinti-palveluja tarjoavista toimijoista. Konsernin palveluvalikoima kattaa myös kuljettajantutkintopalvelut, ajoneuvojen testaustoiminnan sekä autoalan laatupalvelut. Henkilöstöä on 2100 ja konserni toimii seitsemässä maassa. Suomen lisäksi toimintaa on Belgiassa, Tanskassa, Puolassa, Latviassa, Venäjällä ja Virossa. Katsastusasemia on noin 250, joista Suomessa yli 180. Suomessa henkilöstöä on noin 1400. Pääkonttori sijaitsee Vantaan Kaivokselassa. www.a-katsastus.fi