« Uutislistaukseen

Trafi valitsi kuljettajantutkintoyrittäjät

Liikenteen turvallisuusivirasto Trafi valitsi tarjouskilpailun päätteeksi kuljettajan-tutkintopalveluita tarjoavat ja ajopiirturikortteja myöntävät yrittäjät. Ajovarma Oy:n ja A-Katsastus Oy:n yhteinen tarjous voitti tarjouskilpailun kaikissa maakunnissa. Voittanut yritys saa ensi vuoden alusta lähtien tuottaa tutkintopalvelut maakunnissa seuraavan neljän vuoden ajan sekä lisäksi mahdollisuuden kolmen vuoden lisäaikaan, mistä Trafi tekee päätöksen erikseen.
 
Kilpailutettuihin palveluihin kuuluivat
 
  • Kuljettajantutkintotoiminnan piiriin kuuluvien kokeiden vastaanottaminen ja niihin liittyvät tehtävät
  • Vaarallisten aineiden ajolupakokeiden vastaanottaminen ja siihen liittyvät tehtävät
  • Ajopiirturikorttien (kuljettaja- ja yrityskortit) myöntäminen ja siihen liittyvät tehtävät
  • Vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksen valvonta
  • Kuljettajaopetuksen, autokoulujen ja ajoharjoitteluratojen valvonta
  • Ammattipätevyyskokeiden vastaanottaminen, ammattipätevyyskoulutusten rekisteröinti, ammattipätevyyskorttien myöntäminen ja ammattipätevyyskoulutuksen valvonta ja näihin liittyvät tehtävät
  • Liikenneyrittäjäkokeiden koetilaisuuksien järjestäminen ja liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonta
  • Edellä lueteltuihin tehtäviin liittyvä asiakaspalvelu ja neuvonta
  • Vuosittain suoritetaan lähes 400 000 kuljettajantutkintoihin kuuluvaa koetta.
 
Tarjouskilpailu toteutettiin maakunnittain kuitenkin siten, että Uusimaa ja Itä-Uusimaa oli yhdistetty yhdeksi palvelualueeksi. Tarjouksia pyydettiin siis 18 maakuntaan. Kaikkiaan tarjouksia otettiin vastaan 19. Valintaperusteina käytettiin hinnan lisäksi mm. palvelua, ammattitaitoa ja yhteistyövalmiuksia.
 
Lisätietoja tarjouskilpailusta ja lopputuloksista:
 
Vt. yksikönpäällikkö Veijo Tuononen, puh. 020 618 5556, veijo.tuononen(at)trafi.fi
Yksikönpäällikkö Ari Herrala, puh. 020 618 5561, ari.herrala(at)trafi.fi
Osastonjohtaja Kari Hakuli, puh. 020 618 5550, kari.hakuli(at)trafi.fi
 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta ja edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä. Se muodostettiin vuoden 2010 alussa liittämällä yhteen Ajoneuvohallintokeskus AKE, Ilmailuhallinto, Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto ja Rautatievirasto.