« Uutislistaukseen

Lakiehdotus romuttaisi suomalaisen katsastuksen

Satoja työpaikkoja vaarassa.
 
A-Katsastus tyrmää Liikenne- ja viestintäministeriön viime perjantaina lausuntokierrokselle lähteneen esityksen uudeksi laiksi ajoneuvojen katsastusluvista. Ministeriön ehdotukset romuttaisivat nykyisen katsastusjärjestelmän Suomessa. Ne heikentävät katsastusten luotettavuutta ja laatua, mikä heijastuu edelleen kuluttajansuojaan ja liikenneturvallisuuteen. Lisäksi tehtyjen ehdotusten vaikutukset palveluiden hintakehitykseen ovat edelleen selvittämättä.
 
”Haluammeko todella päästää teillemme autoja, joiden kunnon on tarkastanut ainoastaan sen korjannut korjaamo. Tällöin puuttuisi ulkopuolinen kontrolli kokonaan,” kysyy A-Katsastuksen konsernijohtaja Juha Tukiainen lakiesityksen keskeisestä ehdotuksesta, jonka mukaan korjaamoille annettaisiin lupa katsastukseen. ”Missä kunnossa esimerkiksi teillämme liikkuva raskas kalusto olisi tämän jälkeen”, hän lisää.
 
Yli 100 vuotta korkeisiin vaatimuksiin perustuneen suomalaisen katsastusjärjestelmän keskeinen periaate on ollut se, että katsastajalla tai katsastusyrityksellä ei saa olla minkäänlaisia taloudellisia riippuvuuksia katsastuksen lopputulokseen. Tästä syystä katsastus on Suomessa erittäin korkealaatuista ja asiakkaat voivat luottaa katsastuksen oikeellisuuteen.
 
”Toteutuessaan liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus johtaisi nykymuotoisen suomalaisen katsastuksen romuttumiseen. Korjaamo- ja katsastustoiminta sekoittuvat ja eturistiriidoista tulisi väistämättä arkipäivää,” Tukiainen sanoo. Hänen mukaansa asiakkaiden kuluttajansuoja ja oikeusturva vaarantuisivat. Tekninen laatujärjestelmävaatimus tai, että katsastaja ja korjaaja ovat eri henkilö, eivät estä ongelmia. 
 
Ministeriön ehdotus veisi riippumattomilta katsastusyrityksiltä elinkelpoisuuden. Ne katoaisivat ajan myötä suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta. Pienemmiltä paikkakunnilta ei enää jatkossa saisi mm. rekisteröinti- ja muutoskatsastuksia.
 
Katsastusala työllistää tällä hetkellä lähes 2 000 työntekijää Suomessa. Jos katsastukset siirtyisivät automekaanikoille ja korjaamoille, myös nykyiset katsastusyritykset ryhtyisivät etsimään toimeentuloa mekaanikkopohjaisesta korjaamotoiminnasta. Tämän seurauksena nykyisille teknikko- tai insinöörikoulutuksen saaneille katsastajille ei enää löytyisi työpaikkoja. Alalta vaarantuisi vähintään satoja nykyisten katsastajien työpaikkoja.
 
A-Katsastus pitää erittäin hyvänä asiana, että toimialan sääntelyä kehitetään, ja kannattaa kilpailun lisäämistä tasapuoliselta sekä turvallisuuden ja jatkuvuuden tuovalta pohjalta. Ehdotuksessa esiin otettu katsastajien koulutusvaatimusten muutos tuo helpotuksen alaa pitkään vaivanneeseen työvoimapulaan.  Sen sijaan riippumattomuusvaatimuksesta luopuminen herättää lisäkysymyksiä, joihin ministeriö ei anna vastauksia. 
 
Ministeriön ehdotuksessa vaikuttavuusarviointi on keskeneräinen ja puutteellinen. Siitä puuttuu kokonaan tarkempi selvitys lainmuutoksen vaikutuksista eri sidosryhmille. ”On käsittämätöntä, miten lainvalmistelu keskeisessä liikenneturvallisuus- ja kuluttajansuoja-asiassa voi tänä päivänä Suomessa olla näin heikolla tasolla” Tukiainen ihmettelee.  Ehdotuksen yhtenä tavoitteena on mainittu katsastushintojen nousun hillintä, mutta tämän tavoitteen saavuttaminen näyttää ehdotuksenkin perusteella kyseenalaiselta.
 
Turun Kauppakorkeakoulun Kilpailuinstituutissa on tänä keväänä tehty tutkimus, joka voimakkaasti kyseenalaistaa ministeriön esityksen sisältöä.  Tutkimuksen mukaan riippumattomuuden poistaminen vain heikentäisi hintaläpinäkyvyyttä, eikä laskisi kuluttajan kokonaiskustannuksia. Tältä osin lainmuutoksen alkuperäinen tavoite jää kokonaan toteutumatta.
 
Lisätietoja:
 
Juha Tukiainen, puh. 045 632 2006
 
Konsernijohtaja, A-Katsastus Group Oy
Puheenjohtaja, Autoalan Keskusliiton Katsastusjaos