« Uutislistaukseen

A-Katsastus julkaisee vuoden 2012 hylkäystilastot

A-KATSASTUS JULKAISEE VUODEN 2012 HYLKÄYSTILASTOT

A-Katsastus julkaisee jo viidettä kertaa henkilöautojen malli- ja merkkikohtaisen hylkäystilaston. Selkeää myönteistä kehitystä on nähtävissä alusta- ja korivioissa (ruostevauriot), joiden määrät ovat viidessä vuodessa laskeneet. Tilastotietoa on kerätty myös raskaan liikenteen ajoneuvoista. Sekä henkilöautoissa että raskaan kaluston kohdalla huomio kiinnittyy jarruvikojen määrään.
 
A-Katsastus katsasti vuonna 2012 noin 830 000 henkilöautoa. Tilastoissa ovat mukana ne autot, jotka on otettu käyttöön vuosina 1996–2007 tai 2009, ja joiden mallista on katsastettu vähintään sata kappaletta. Tilastosta käy ilmi myös autojen keskimääräinen matkamittarilukema. Katsastettujen henkilöautojen viime vuoden hylkäysprosentti oli 25,1. Suurin muutos edelliseen vuoteen verrattuna on jarruihin liittyvissä vioissa, joiden osuus hylkäyksen aiheuttaneista vioista on kasvanut 10,0 %:iin (9,5 % vuonna 2011). 
 
Viidessä vuodessa merkittävin muutos on ruostevaurioiden väheneminen. Kun vielä ensimmäisissä, vuonna 2009 julkaistuissa tilastoissa alustan ja korin vikojen osuus oli 6,8 %, oli vastaava osuus viime vuonna enää 4,7 %. Tämä siitäkin huolimatta, että ajoneuvojen keski-ikä on noussut samana aikana 11,4 vuodesta 12,1 vuoteen, ja havaittujen vikojen määrä sataa katsastusta kohti on lisääntynyt 111 viasta 114 vikaan.  
 
Vuoden 2012 henkilöautojen hylkäystilasto löytyy kokonaisuudessaan A-Katsastuksen verkkopalvelusta, jossa tiedot ovat entistä helpommin saatavilla. Tilastoa voi suodattaa esimerkiksi oman ajoneuvon käyttöönottovuoden, merkin tai mallin mukaan; www.a-katsastus.fi/vikatilasto
 
Raskaan kaluston ongelmana jarruviat 
 
A-Katsastus katsasti viime vuonna lähes 70 000 raskaan liikenteen ajoneuvoa. Katsastuksissa havaittiin edellisvuosia enemmän vikoja, ja samalla hylkäysten määrä on kasvanut. Tekninen johtaja Hannu Pellikka A-Katsastuksesta pitää kehitystä huolestuttavana.  
 
– Raskaan kaluston tekninen kunto on yleisen liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä tekijä. Onnettomuudet, joissa on mukana raskasta kalustoa voivat olla seurauksiltaan vakavia, Pellikka sanoo. 
 
Raskaan kaluston vioissa korostuvat erityisesti jarruihin liittyvät viat. Jarruvikojen yleisyyttä voi Pellikan mukaan selittää sillä, että jarrut ovat mekaanisena komponenttina kulumiselle alttiita, ja raskaiden ajoneuvojen vuotuiset ajomäärät ovat erittäin suuria. 
 
Esimerkiksi kokonaismassaltaan yli 12 000 kg:n kuorma-autoista hylättiin katsastuksessa viime vuonna 28,0 %. Kaikista vioista jarruvikojen osuus oli 31 %. Havaittujen vikojen määrä sataa katsastusta kohden oli 142 vikaa ja katsastettujen kuorma-autojen keski-ikä oli 9,8 vuotta.   
 
– Samansuuntainen kehitys on nähtävissä myös kokonaismassaltaan yli 10 000 kg:n varsinaisten perävaunujen ja puoliperävaunujen tilastoissa. Niidenkin kohdalla yleisin hylkäyssyy ovat jarruihin liittyvät viat, toteaa Pellikka. 
 
Lisätietoja: 
 
Hannu Pellikka, tekninen johtaja, A-Katsastus Oy, puh. 045 632 2022.