« Uutislistaukseen

A-Katsastus julkaisee vuoden 2013 hylkäystilastot

Katsastuksessa löydetään vuodesta toiseen paljon vikoja

A-KATSASTUS JULKAISEE VUODEN 2013 HYLKÄYSTILASTOT

A-Katsastus julkaisee jo kuudetta kertaa henkilöautojen malli- ja merkkikohtaisen hylkäystilaston. Katsastuksessa havaittujen vikojen määrä on selkeästi noussut viidessä vuodessa. Pitkällä aikavälillä myönteistä kehitystä on nähtävissä alusta- ja korivioissa (ruostevauriot), joiden määrät jatkavat laskuaan.

A-Katsastus katsasti vuonna 2013 noin 870 000 henkilöautoa. Merkki- ja mallikohtaisissa tilastoissa ovat mukana ne autot, jotka on otettu käyttöön vuosina 1997–2008 tai 2010, ja joiden mallista on katsastettu vähintään sata kappaletta. Tilastosta käy ilmi myös autojen keskimääräinen matkamittarilukema. Katsastettujen henkilöautojen viime vuoden hylkäysprosentti oli 25,4. Muutosta edelliseen vuoteen verrattuna on nähtävissä pakokaasupäästövikojen määrissä, joiden osuus hylkäyksen aiheuttaneista vioista on laskenut 7,6 prosenttiin (7,9 %).

A-Katsastus on julkaissut tilastoja vuodesta 2009, ja havaittujen vikojen määrät ja hylkäysprosentit ovat vuodesta toiseen eurooppalaisittain korkeita. Keskeinen syy on yksi EU-alueen vanhimmista autokannoista (keski-ikä yli 11 vuotta). Suomen osalta tilanne on erityisen haastava autokannan korkean iän lisäksi muuta Eurooppaa vaihtelevampien ilmasto-olosuhteiden vuoksi. Säännöllisesti tehtävillä katsastuksilla ja auton huolellisella kunnossapidolla onkin tärkeä merkitys liikenneturvallisuudelle. Positiivinen asia on, että nykyjärjestelmällä on teknisten vikojen osuus onnettomuuksien aiheuttajana kyetty pitämään alhaisena.

A-Katsastuksen teknisen johtajan Hannu Pellikan mukaan auton iällä ja ajetuilla kilometreillä on selkeä yhteys vikojen määrään.

"Kun kolme vuotta vanhoissa autoissa havaitaan katsastuksessa keskimäärin 20 vikaa sataa katsastusta kohti, on vikojen määrä 16 vuoden ikäisissä jo lähes kymmenkertainen (180 vikaa/100 katsastusta). Sama näkyy myös hylkäysprosenteissa: kolmen vuoden iässä hylätään keskimäärin 3,5 % autoista, ja 16 vuoden iässä jo lähes 40 %", Pellikka kertoo. Hänen mukaansa asia on luonnollinen, koska auto koostuu kuluvista osista, jotka vaativat säännöllisiä huoltotoimenpiteitä.

Vuoden 2013 henkilöautojen hylkäystilasto löytyy kokonaisuudessaan A-Katsastuksen verkkopalvelusta. Tilastoa voi suodattaa esimerkiksi oman ajoneuvon käyttöönottovuoden, merkin tai mallin mukaan; www.a-katsastus.fi/vikatilasto

Lisätietoja:

Hannu Pellikka, tekninen johtaja, A-Katsastus Group Oy, puh. 045 632 2022