Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu - A-Katsastus

Taloudellinen vastuu on kaiken yritystoiminnan perusta

Meille taloudellinen vastuu on hyvää taloudenhoitoa, tehokasta resurssien käyttöä sekä liiketoiminnan pitkäjänteistä kehittämistä. Kun toimimme taloudellisesti kannattavasti, voimme kehittää liiketoimintaamme sekä huolehtia työntekijöistämme ja ympäristöstä. Sisäisesti toimintaamme ohjaavat hyvä hallinnointitapa sekä yhteisesti sovitut toimintamallit ja pelisäännöt.
 
Toimintamme perustana oleva Eettinen ohjeistomme (Code of Conduct) edellyttää tinkimätöntä kunkin maan paikallisen lainsäädännön noudattamista kaikilta henkilöstömme jäseniltä. Liiketoimintayksikkömme noudattavat myös veroasioiden osalta paikallisia lakeja ja asetuksia ja maksamme verot konserniyhtiöiden tuloksesta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuhunkin konsernin sijaintimaahan. Verotuksen minimointi eri valtioiden kesken ei kuulu konsernin noudattamaan toimintapolitiikkaan.
 
Kehitysstrategiamme mukaan investoimme kaiken liiketuloksen konsernin palvelukehitykseen, laiteinvestointeihin sekä toimipaikkaverkostoon.
 

Maksettavat ja tilitettävät verot 2012

Vuonna 2012 A-Katsastus-konserni maksoi tai tilitti veroja yhteensä 61,1 miljoonaa euroa, josta epäsuorien verojen osuus oli 49,6 miljoonaa euroa. Konserni toimi tuolloin seitsemässä maassa. A-Katsastuksen Suomen toimintojen osuus kaikista maksetuista veroista oli 27,8 miljoonaa euroa.

Eniten maksettavia ja tilitettäviä veroja oli Suomessa ja Belgiassa, joissa olivat myös suurimmat liiketoimintayksiköt. Niissä työskenteli valtaosa eli 87 % koko konsernin henkilöstöstä.

Maksettavat ja tilitettävät verot 2013

A-Katsastus-konserni myi syksyllä 2013 sekä Belgian että Tanskan liiketoiminnan. Tästä syystä eivät kalenterivuoden 2013 luvut ole vertailukelpoisia edellisen vuoden kanssa. Vuoden lopussa konserniin kuuluvista maista eniten maksettavia ja tilitettäviä veroja oli Suomessa. A-Katsastuksen Suomen toimintojen osuus kaikista maksetuista veroista oli 28,7 miljoonaa euroa.

Maksettavat ja tilitettävät verot 2014

Vuonna 2014 A-Katsastus-konserni toimi viidessä maassa ja maksoi tai tilitti veroja yhteensä 34,9 miljoonaa euroa. Suomen toimintojen osuus kaikista maksetuista veroista oli 77 % eli 27,1 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin liiketoimintayksikkö oli Ruotsissa, jonka osuus maksetuista veroista oli 18 %.