Vastuullisuus

Vastuullisuus - A-Katsastus

Yritysvastuu on osa jokapäiväistä työtämme

Yritysvastuumme perustuu ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) periaatteisiin. Parantaaksemme suoritustamme ja positiivista vaikutustamme ympäröivään yhteiskuntaan kaikkia osa-alueita kehitetään rinnakkain.
 
A-Katsastus-konserni toimii kaikissa liiketoiminnoissaan lakien ja säännösten mukaisesti. Toimintamme perustana on Eettinen ohjeistomme (Code of Conduct). Se kieltää myös kaiken lahjonnan ja edellyttää tinkimätöntä lainsäädännön noudattamista sekä omalta henkilöstöltämme että alihankkijoiltamme. Noudatamme toiminnassamme useita tunnustettuja periaatteita ja sertifioituja toimintajärjestelmiä. Kasvatamme liiketoimintaamme vastuullisesti, raportoimme toiminnastamme totuudenmukaisesti emmekä hyväksy esimerkiksi uskontoon, rotuun, ikään tai sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää.
 
Suurena katsastus- ja kuljettajantutkintoalan toimijana tavoitteenamme on ottaa huomioon mahdollisimman hyvin toimintamme suorat ja välilliset vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon sidosryhmiemme odotukset ja vaatimukset. Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.
 
Edistämme liikenneturvallisuutta ja ympäristönsuojelua ja toimimme asiakaskeskeisesti, luotettavasti ja riippumattomasti.